nema rezultata...
Dr. sc. Tomislav Pavlović, dr. med., održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija, dana 21. listopada 2022. u 15:30 sati u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split, u učionici F-407, na IV. katu zgrade.