nema rezultata...
Temeljem javnog natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Odjela i u Narodnim novinama (br. 12/2022):
  • za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti na Katedri za Medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, izabrana je pristupnica Nina Kalajžić, mag. med. lab. diag. Odluka je dostupna OVDJE.


Temeljem javnog natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Odjela i u Narodnim novinama (br. 25/2022):
  • za izbor jednog nastavnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u području Prirodnih znanosti, polje Biologija, grana Biokemija i molekularna biologija, na Katedri za Medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, izabrana je pristupnica Sonja Jaman, mag. biol. mol. Odluka je dostupna OVDJE.