nema rezultata...
U skladu s objavljenim Natječajem, razredbeni ispit za pristupnike koji su maturirali prije uvođenja državne mature, održat će se u petak 17. 06. 2022. godine u 9:00 sati.

Ukoliko netko od pristupnika nije obavješten o zaprimljenoj dokumentaciji i nije dobio obavijest sa šifrom prijave, a poštom je poslao dokumente u natječajnom roku, može pristupiti prozivci uz predočenje poštanske potvrde o preporučenoj pošiljci i natječajne dokumentacije, koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Navedeni pristupnici će se logirati u sustav MoD neposredno prije početka razredbenog ispita.