nema rezultata...
Poštovani zaposlenici i studenti SOZS-a,

pozivamo Vas na stručno predavanje "Organizacija, profesionalni dosezi i perspektiva kardiokirurgije u Splitu" koje će se održati u srijedu 18. svibnja 2022. od 18 do 20 sati u Gradskoj knjižnici "Marko Marulić", Ulica Slobode 2, Split.

Predavač : Doc. dr. sc. Mate Petričević, dr. med. (Zavod za kardijalnu kirurgiju KBC Split i Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija).


Predavanje se boduje prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore zdravstvenih radnika i Hrvatske komore medicinskih sestara.
Nakon održanog predavanja bodovi se upisuju elektronski na kartice članova Komora.

Organizator predavanja je Akademija medicinskih znanosti Hrvatske - Podružnica Split u suradnji sa Hrvatskim liječničkim zborom - Podružnica Split i Gradskom knjižnicom "Marko Marulić" Split.