nema rezultata...
U okviru proslave Dana Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u četvrtak 12. svibnja 2022. godine, na  Međunarodni dan sestrinstva, ispred Zgrade tri fakulteta održana je svečana promocija sveučilišnih prvostupnika i prvostupnica te sveučilišnih magistri i magistara Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Tom prigodom promovirano je ukupno 137 studenata:
  • 38 studenata preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo
  • 11 studenata preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Primaljstvo
  • 15 studenata preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Fizioterapija
  • 13 studenata preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Radiološka tehnologija
  • 14 studenata preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Medicinsko laboratorijska dijagnostika
  • 23 studenta diplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo
  • 6 studenata diplomskog sveučilišnog studijskog programa Fizioterapija
  • 17 studenata diplomskog sveučilišnog studijskog programa Radiološka tehnologija

Svečanu promociju diplomiranih studenata SOZS-a uveličali su rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc.  Dragan Ljutić, prorektor za nastavu prof. dr. sc. Goran Kardum, glavni tajnik Sveučilišta u Splitu Filip Klarić-Kukuz, mag. iur., dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Matko Erceg, pročelnica Sveučilišnog odjela za studije mora doc. dr. sc. Maja Krželj i glavna sestra KBC Split Ivanka Ercegović, mag. med. tech.

Diplomantima je čestitao rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić, a diplome je slavljenicima uručio pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija prof. dr. sc. Stipan Janković, prim. dr. med.

DSC3054
DSC3079
DSC3114
DSC3123
DSC3221
DSC3215
DSC3207
DSC3202
DSC3193
DSC3186