U Kalendaru nastavnih aktivnosti navedeni su datumi svih planiranih natječaja za upise na studijske programe Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu:

- Program Razlikovnog modula
- Razredbeni postupak
- Upis na izvanredni preddiplomski studij Sestrinstva
- Upisi temeljem rezultata Državne mature
- Upis na diplomske studije
- Upisi u višu godinu