Tko može biti mentor za završne radove?


Mentor za izradu završnog rada na sveučilišnom prijediplomskom studiju može biti nastavnik koji izvodi nastavu na prijediplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu, i to:
  • nastavnik u znanstveno nastavnom ili nastavnom zvanju
  • nastavnik u suradničkom zvanju s doktoratom znanosti
  • naslovni nastavnik (osoba koja nije u radnom odnosu, ali ima izbor u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje).
Iznimno, zbog povećanog broja studenata, mentor može biti osoba izabrana u suradničko zvanje asistenta, s najmanje pet godina radnog iskustva u visokom obrazovanju i znanosti.