Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa  prema objavljenoj rang listi obvezni su regulirati upis.

Pristupnici su obvezni regulirati upis putem on-line obrasca i putem pošte.


On-line obrazac
je dostupan na web stranici SOZS-a na poveznici http://ozs.unist.hr/online-upisi/prijave/on-line-upisni-list-za-upis-u-prvu-godinu-preddiplomskog-studija.

Pristupnici su obvezni u ponedjeljak 14. lipnja 2021. do 14:00 sati regulirati upis putem on-line obrasca.


Kompletnu dokumentaciju – izvornike, potrebno je, osim putem on-line obrasca, dostaviti isključivo poštom na adresu: Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 3521000 Split  s naznakom „za upis na redovni studij“.
Rok za dostavu upisne dokumentacije poštom je od 11. do 18.  lipnja 2021. godine.

SOZS nema poseban obrazac za potvrdu doktora opće ili obiteljske medicine. Potvrda se izdaje u formi koja je uobičajena za navedenu službu.

Regulirat će se upis isključivo pristupnicima koji dostave svu potrebnu dokumentaciju u navedenom roku.  

 

  
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, obvezan je upisati se u utvrđenom terminu, objavljenom na web stranici SOZS-a. 

Ako nakon upisa ostane slobodnih mjesta, sljedeći radni dan objavit će se nova rang-lista kandidata ispod crte, a upisi će se obaviti putem on-line obrasca na web stranici SOZS-a dan poslije objave nove rang liste. 

Upis na studij smatra se završenim kada se, poštujući redoslijed na rang-listi, upiše onoliko pristupnika koliko je utvrđeno upisnom kvotom.

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi to pravo, te umjesto njega pravo upisa stječe sljedeći pristupnik s rang-liste, do predviđenog broja mjesta za upis.