Konzultacije: kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, a van turnusa upit na mail adresu:
- Prof.dr.sc. Davorka Sutlović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  ili osobno u uredu zgrada 3F- R. Boškovića 35/5 kat/soba A503 (c5.33.);
- Sanja Luetić, mag. ing. chem. naslovni asistent Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

CILJ PREDMETA:
Osnovna znanja iz analitičke kemije koja se stječu ovim kolegijem osposobljavaju studenta za samostalan rad u laboratoriju. Upoznavanje studenata s obradom rezultata mjerenja, mjernim veličinama, izražavanju koncentracija, stehiometrijom te kemijskom ravnotežom s naglaskom na analitičku primjenu. Kolegij je osnova za razumijevanje drugih kolegija, osobito kolegija Organske kemije i Biokemije.

OČEKIVANI ISHODI:
  • Izračunati pH vrijednost u jednostavnim i složenim kiselo-baznim sustavima.
  • računati konstantu ravnoteže redoks-reakcije;
  • objasniti pojam otopine i pojam topljivosti,
  • postavljati i numerički rješavati analitičke probleme;
  • procijeniti biokemijsko ponašanje atoma, molekula i iona u ljudskom  organizamu na  osnovi poznavanja njihove građe i okoliša u kojem se nalaze;
  • razlikovati i znati odabrati prikladne tehnike u analitičkom laboratoriju,
  • odrediti koncentraciju nepoznate tvari na osnovu poznatih varijabli  primjenom baždarnog dijagrama.

OBVEZNA LITERATURA
Nj. Radić, L. Kukoć Modun. Uvod u analitičku kemiju, Školska knjiga, Zagreb, 2016.