TURNITIN

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, od 23. siječnja 2024. godine koristi softver TURNITIN za provjeru izvornosti završnih i diplomskih radova. Provjeru radova mogu izvršiti nastavnici i studenti, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.
U skladu s Naputkom Stručnog vijeća Odjela od 23. siječnja 2024. godine, mentor je prije definiranja obrane završnog/diplomskog rada obvezan dostaviti Studentskoj referadi potpisano Izvješće o provedenoj izvornosti studentskog rada.

Dozvoljeni postotak podudarnosti rada je do 15% s tim da je dozvoljen i veći postotak prihvaćanja podudarnosti uz obrazloženje mentora.

Administrator SOZS-a za TURNITIN je dr. sc. Mario Podrug, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Pristup softveru moguć je jedino sa AAI@EduHr korisničkim identitetom SOZS-a koji se može zatražiti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , s popunjenim obrascem za izdavanje AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
Zahtjev za izdavanje AAI@EduHr korisničkog identiteta nalazi se na poveznici http://ozs.unist.hr/hr/studenti/dokumenti-i-obrasci/2-opcenito/1257-zamolba-za-izdavanje-aai-lozinke-ili-nove-studentske-iskaznice.

Administratori ustanove definiraju postavke računa za svoju ustanovu, pomažu korisnicima s jednostavnijim upitima vezanim uz pristup i korištenje odabranog softvera, a njihova najvažnija uloga je informiranje i koordinacija korištenja na razini svoje ustanove.

Korištenje i pristup https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=121964459
Upute i animacije dostupne su na poveznici https://wiki.srce.hr/display/CEU/Turnitin%3A+upute+i+animacije
Najčešće postavljena pitanja i odgovori dostupni su na poveznici https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=121963745
Upute za nastavnike https://wiki.srce.hr/display/CEU/UPUTE+ZA+NASTAVNIKE
Provjera radova - Uloga Instructor Provjeru radova u Turnitinu moguće je na izvršiti pomoću opcije Quick Submit koju je prethodno potrebno aktivirati: Brza provjera radova
Također, nastavnici mogu izraditi kolegij/zadaću pomoću koje studenti mogu sami predati rad, pri čemu se preporučuje da se studenti samostalno upišu u Turnitin kolegij.
Kako bi se mogli samostalno upisati, sa studentima je potrebno podijeliti identifikacijski broj kolegija (Class/section ID) te šifru kolegija (Enrollment key).  
Pohrana radova u Turnitin bazu Za razliku od softvera PlagScan, softver Turnitin nažalost nema otvoren repozitorij pohranjenih radova u okviru ustanove koje admin uloga može nadzirati.
Zbog toga je bitno da su korisnici upućeni u važnost pravilnog odabira pohrane – ukoliko rad ne žele pohraniti u bazu kako bi bili dostupni kao izvori za buduće provjere, prilikom provjere ili otvaranja kolegija/zadaće potrebno je odabrati opciju „no repository“.
Preporuka je da se na razini ustanove definira koji se radovi trajno pohranjuju, a da se svi ostali radovi provjeravaju bez pohrane.Ukoliko je rad slučajno pohranjen u Turnitin bazu, moguće je putem sučelja poslati administratoru zahtjev za trajno brisanje radova na sljedeći način: Zahtjev za trajno brisanje radova (nastavnici) 
Upute za studente https://wiki.srce.hr/display/CEU/UPUTE+ZA+STUDENTE
DODATNI MATERIJALI:
- Pravilno korištenje tuđih i dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja u e-kolegiju
- Autorstvo, plagiranje i citiranje: što, kako, zašto?

https://wiki.srce.hr/display/CEU/Dodatni+materijali