OBLICI NASTAVE 25 sati predavanja, 15 sati seminara i 30 sati vježbi

Konzultacije: kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu ili osobno u uredu zgrada 3F- R. Boškovića 35/5 kat/soba A503 (c5.33.)
Van turnusa upit na mail adresu.
NASTAVNICI I SURADNICI KOJI SUDJELUJU U IZVOĐENJU NASTAVE

prof.dr.sc. Davorka Sutlović, nositelj; kontakt E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr.sc. Zlatka Knezović, nastavnik (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
doc.dr.sc. Sendi Kuret, nastavnik (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
doc. dr.sc. Vesela Lovrić Torlak, nastavnik (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)


KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

1. Polaznici će steći osnovna saznanja, teoretski i praktično, o vrstama instrumentalnih tehnika te načinu i razlozima njihova korištenja u medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici
2. Steći će osnovna znanja o pravilnom odabiru odgovarajuće analitičke tehnike za brzo dobivanje kvalitativnih i  kvantitativnih rezultata.
 

 SADRŽAJ PREDMETA

Spektroskopske tehnike:
UV spektrofotometrija,
fluorimetrija- Flow citometrija,
atomska apsorpcijska spektroskopija,
priprema i obrada bioloških uzoraka za spektroskopsku analizu,
obrada bioloških uzoraka iz prakse.
 
Tehnike u kromatografiji:
Tankoslojna kromatografija,
plinska kromatografija,
plinska kromatografija s detektorom masa,
tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti,
priprema i obrada bioloških uzoraka za kromatografsku analizu,
obrada bioloških uzoraka iz prakse.
 
Radioimunokemijske instrumentalne tehnike:
ß i Υ brojači,
brojač tekućih uzoraka,
obrada bioloških uzoraka iz prakse.
 
Instrumentalne tehnike  u DNA analizama:
PCR tehnike,
RT-PCR tehnike,
gel elektroforeza,
kapilarna elektroforeza,
obrada bioloških uzoraka iz prakse.
 

PREPORUČENA LITERATURA

  1. Burtis CA, Ashwood ER. Teitz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. LondonW.B. Saunders Company; 1999.
  2. Moffat AC, Osselton MD, Widdop B. Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 3rd ed. London: Pharmaceutical Press, 2004.
  3. Gerhards P, Bons U, Sawazki J, Szigan J, Wertmann A. GC/MS in Clinical Chemistry. WILEY-VCH Verlag GmbH. Weinheim; 1999.
  4. Smith F.P. Handbook of Forensic drug Analysis. Elseiver Academic Press, 2005.