Tko može biti sumentor?

  • Student može kao sumentora predložiti nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju koji ne sudjeluje u izvođenju nastave na Odjelu, uz obrazloženu zamolbu Povjerenstvu o razlozima prijedloga tog nastavnika, o čemu konačno odlučuje Stručno vijeće.
  • U slučaju uvažavanja prijedloga, Povjerenstvo će za mentora imenovati nastavnika Odjela u znanstveno-nastavnom zvanju, a za sumentora potvrditi predloženog nastavnika.
  • Student ima pravo žalbe Stručnom vijeću na navedenu odluku.