Studentsko samovrednovanje usvojenosti ishoda učenja

Pravilnik o postupku studentskog samovrednovanja usvojenosti ishoda učenja na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija uređuje postupak studentskog samovrednovanja usvojenosti ishoda učenja, predviđenih nastavnim planom i programom, na prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Postupak čine sljedeće aktivnosti:
  • informiranje studenata, nastavnika i suradnika o sadržaju i rokovima postupka,
  • mjere za unaprjeđenje kvalitete,
  • anketiranje studenata,
  • obrada anketnih upitnika i dostavljenih rezultata,
  • objavljivanje rezultata.

Cilj provođenja postupka je ispitati percepciju studenata o stečenim kompetencijama baziranim na ishodima učenja pojedinog predmeta.
Krajnji cilj postupka je dobivanje informacija koje će pomoći u unaprjeđivanju razine usvojenosti ishoda učenja i kvalitete nastavnog rada.