Vodič za studente koji su diplomirali

Obranom završnog/diplomskog rada studentima završava studij ali se istovremeno ne gube sva studentska prava.


Prijava na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
Svi studenti se trebaju prijaviti u roku od 30 dana od dana obrane završnog/diplomskog rada na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje radi obveznog zdravstvenog osiguranja. Prestankom statusa redovitog studenta gubi se pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje po tom temelju.

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, studenti mogu steći novi status osiguranika ako postupe prema članku 7. Zakona jave u HZZO u roku od 30 dana od dana položenog završnog/diplomskog rada. Student koj se ne prijavi u HZZO u navedenom roku, morat će plaćati usluge osnovne zdravstvene zaštite dok se ne zaposli.

Dokumenti potrebnu za prijavu na HZZO:
- prijava T-2 (može se isprintati sa službene stranice HZZO u izborniku tiskanice)
- dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)
- potvrda o završetku studija.


Studentski poslovi
Studenti koji obrane završni/diplomski rad tijekom akademske godine, imaju pravo raditi na studentskim poslovima do kraja iste akademske godine odnosno do 30. rujna.
Ako student diplomira tijekom rujna, preko studenskog ugovora može raditi još 3 mjeseca od obrane završnog/diplomskog rada.
Student je obvezan dostaviti Student-servisu potvrdu o diplomiranju.
Ako student želi koristiti poticaj preko HZZZ-a za stručno osposobljavanje, prihod studenta ne smije prijeći iznos veći od 5.571,30 HRK za razdoblje od 3 mjeseca.


Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuju se u evidenciju nezaposlenih prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. 
Prijava u evidenciju vrši se osobno ili putem e-kanala. 

Preporuka je prijaviti se na HZZ u kratkom vremenskom roku nakon diplomiranja kako biste mogli iskoristiti sve pogodnosti koje HZZ nudi. Pogodnosti uz informacije o radnim mjestima uključuju i razne radionice, pravne savjete i pomoć u procjeni vlastitih mogućnosti. Prijava nije obavezna i najbolje se prijaviti kada se odlučite na aktivno traženje posla jer dobivate osobnog savjetnika kojem se morate redovno javljati. Prava se gube ako tri puta odbijete ponuđeni posao.

Na web stranici HZZ je korisna rubrika Što nakon diplome? za netom diplomirane studente.


Pravo na subvencioniranju prehranu i studentski dom
Samo redoviti studenti ostvaruju pravo na subvencioniranu prehranu i studentski dom, što znači da se završetkom studija gube ova prava.