Smotra Sveučilišta u Splitu


Sveučilište u Splitu29. travnja 2022. organizira veliku Smotru na splitskim Prokurativama.

SOSZ će zajedno sa svim fakultetima, odjelima, Akademijom, Sveučilišnom knjižnicom i Studentskim centrom, sudjelovati na velikoj Smotri Sveučilišta 29. travnja 2022. godine na splitskim prokurativama.

Bit će tu i studentske udruge, Ured za mobilnost i međunarodnu suradnju, Ured Europskog sveučilišta mora, Ured za studentski standard, profesori, asistenti, studenti…

Na Smotri Sveučilišta predstavit će se budućim studentima i svima zainteresiranima studijski programi, uvjeti upisa, smještaj, prehrana kao i usluge koje pruža Knjižnica.


1651643233806-0021651643200826-002