Obrana završnog/diplomskog rada

Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima SOZS-a (26.10.2021) propisuje način prijavljivanja, izrade i obrane završnog rada na preddiplomskim sveučilišnim studijima i diplomskog rada na diplomskim sveučilišnim studijima na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Student je obvezan izraditi završni/diplomski rad uz kontinuirane konzultacije s mentorom, a u skladu s „Uputama za izradu Završnog rada“ odnosno u skladu s „Uputama za izradu Diplomskog rada“. U navedenim uputama je vremenski okvir izrade i obrane završnog/diplomskog rada.


Tko može biti član Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog/diplomskog rada?
  • Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog/diplomskog rada čine mentor i dva nastavnika Odjela ili drugih visokoškolskih ustanova, koji sudjeluju u izvođenju nastave te imaju izbor znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje.
  • U Povjerenstvu za obranu diplomskog rada, barem jedan član Povjerenstva mora biti zaposlenik Odjela.
  • U slučajevima imenovanja sumentora, obvezni član Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog i diplomskog rada je mentor.
  • Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva.
  • U odsutnosti jednog od članova Povjerenstva, zamjenjuje ga bilo koji član Povjerenstva za završne i diplomske radove ili neki drugi nastavnik, zaposlenik Odjela, uz prethodnu suglasnost predsjednika Povjerenstva za završne i diplomske radove.


PRISTUP BAZAMA PODATAKA OD KUĆE
Pojedinim bazama podataka, na koje je hrvatska znanstvena i akademska zajednica pretplaćena nacionalnom licencom, možete pristupiti od kuće.
Odabirom opcije Proxy na glavnom izborniku Portala e-izvori i nakon unosa svojih AAI korisničkih podataka, ponudit će Vam se popis baza podataka i zbirki e-časopisa u nacionalnoj licenci koje su dostupne putem proxy server http://baze.nsk.hr/

Objava odobrenih tema za završne i diplomske radove


Poziv nastavnicima za dostavu tema za završne/diplomske radove

PlagScan

Upute i obrasci za prijavu obrane završnog i diplomskog rada