Raspored turnusa nastave za studente diplomskog sveučilišnog studijskog programa Radiološka tehnologija za ak. god. 2022./2023.:


Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

1. godina
Upravljanje u zdravstvu
Ekonomika u zdravstvu
Informacijski sustavi u zdravstvu
Etika u zdravstvu
Didaktika i metodika nastave
Pedagogija
Upravljanje ljudskim resursima
Sustavi zdravstvenog osiguranja
Pravo pacijenta
Zdravstveno pravo