Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo
Tajnica Odjela i pomoćnica pročelnika Odjela za pravne poslove
Voditeljica Studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Voditeljica Službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Voditeljica Odsjeka za računovodstvene poslove
Zamjenik pročelnika Odjela i pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Pročelnica Odsjeka za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze
Pročelnik Katedre za sestrinstvo
Odsjek za primaljstvo
viši predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
Katedra za radiološku tehnologiju
Odsjek za fizioterapiju
Pročelnica Odsjeka za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za fizioterapiju
Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
viši predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Katedre za društveno – humanističke znanosti
Povjerenik za studente s invaliditetom
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Zamjenik pročelnice Odsjeka za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnik Katedre za primaljstvo
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
pomoćnik pročelnika Odjela za nastavu
zamjenik pročelnika Katedre za sestrinstvo
viši predavač
viši predavač
Zamjenica pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za temeljne medicinske znanosti
Katedra za društveno humanističke znanosti
viši predavač
Ured za znanost, nastavu i međunarodnu suradnju
Pomoćnica pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za društveno humanističke znanosti
Zamjenica pročelnice Katedre za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za sestrinstvo
Tajnica pročelnika Odjela
spec. med. mikrobiologije s parazitologijom
Katedra za preventivnu medicinu
dr.med., spec. psihijatar
Katedra za primaljstvo
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za primaljstvo
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnice Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za sestrinstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Služba za informatičko-računarske poslove
Izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Uprava Zamjenik pročelnika Odjela i pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Crosbi
WoS
Orcid

Dužnosti zamjenika pročelnika Odjela su:
  • zamjenjuje pročelnika Odjela u slučaju njegove odsutnosti, odnosno spriječenosti,
  • koordinira rad s pomoćnicima pročelnika u svezi sa znanstveno-istraživačkom djelatnosti Odjela, financijama, nastavnim procesima na Odjelu i drugim provedbenim aktivnostima Odjela,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.