Pročelnik Katedre za sestrinstvo
Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ZamjeniK pročelnika Katedre za sestrinstvo
dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn., viši predavač
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članovi katedre
 1. dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., viši predavač
 2. Dijana Blažević, mag. med. techn., naslovni predavač
 3. Ivana Bokan, mag. med. techn., naslovni predavač
 4. Ante Buljubašić, mag. med. techn., viši predavač
 5. Doc. dr. sc. Draško Cikojević, dr. med.
 6. Matea Dolić, mag. med. techn., viši predavač
 7. Zdravka Đapić Kolak, mag. med. techn., naslovni predavač
 8. Anela Elezović, mag. med. techn., naslovni predavač
 9. Mateja Gaćina, mag. med. techn., naslovni predavač
 10. Doc. dr. sc. Dobrila Karlica Utrobičić, dr. med.
 11. Doc. dr. sc. Višnja Kokić Maleš, dr. med.
 12. Doc. dr. sc. Vana Košta, dr. med.
 13. Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj, dr. med.
 14. Doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med.
 15. Dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn., viši predavač
 16. Anita Martinović Vranješ, mag. med. techn., naslovni predavač
 17. Nikša Siniša Matas, med. techn., naslovni predavač
 18. Amneris Milano Bekavac, mag. med. techn., naslovni predavač
 19. izv. prof. dr. sc. Ante Obad, dr. med.
 20. Rahela Orlandini, mag. med. techn., viši predavač
 21. Zvonimir Parčina, mag. med. techn., naslovni predavač
 22. Doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, dr. med.
 23. Mario Podrug, mag. med. techn., asistent
 24. Doc. dr. sc. Arnes Rešić, dr. med
 25. Gabrijela Tenžera, mag. med. techn., naslovni predavač
 26. Silvija Vladislavić, mag. med. techn., asistent, tajnica KatedreKatedra za sestrinstvo je ustrojbena jedinica, koje sudjeluju u izvođenju i organiziranju nastavnog i znanstvenog rada koji se održava na odsjecima. Obveza Katedre je provoditi i usklađivati nastavnu i znanstvenu djelatnost na studiju, brinuti se o unaprjeđenju svih oblika nastavne i znanstvene djelatnosti, o izboru i unaprjeđenju nastavnih i znanstvenih kadrova i svim drugim pitanjima važnim za odvijanje nastavne i znanstvene djelatnosti. Članovi Katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Zadaci katedre su: donositi izvedbeni plan znanstvenog i nastavnog rada katedre, izraditi nastavni plan iz predmeta koji su u sastavu katedre za sve studije koji se izvode na Odjelu, predložiti plan novih kadrova, koordinirati rad na studijima Odjela, obrazovati svoje članove, pripremati udžbenike i skripte, imenovati voditelja i mentora studentima i mentore osobama u suradničkim zvanjima, pratiti i analizirati rezultate nastavnog i znanstvenog rada članova katedre.
Na čelu katedre je šef katedre, koji rukovodi radom katedre. Šefa katedre u slučaju nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. Za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre. Šefa katedre i njegov zamjenik za svoj rad su odgovorni katedri i pročelniku Odjela. Mandat šefa katedre i njegova zamjenika traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana. Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela. Šef katedre je dužan, nakon što bude predložen od članova katedre, prije imenovanja, predložiti program rada katedre. Katedra se sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta u semestru. Na sastancima katedre se vodi zapisnik, čiji se primjerak dostavlja pročelniku Odjela. Katedra odlučuje većinom ukupnog broja članova katedre.
Djelokrug rada šefa katedre je: poduzimati inicijativu za rješavanje problema katedre pred Stručnim vijećem Odjela, pripremiti razvojne planove katedre, predlagati Stručnom vijeću Odjela pokretanje izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, predlagati oblike i dinamiku stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika i suradnika na katedri, koordinnirati rad unutar katedre, brine o kvaliteti i održavanju nastave za predmete u okviru katedre.
U skladu s razvojem Odjela mogu se reorganizirati i mijenjati nazivi postojećih katedri i ustrojavati nove katedre, a u svrhu unapređenja nastavne i znanstvene djelatnosti, boljeg i djelotvornijeg rada u organiziranju studija.

Predmeti katedre