Studij radiološke tehnologije drugoga stupnja, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja drugostupnika studija radiološke tehnologije, magistra radiološke tehnologije (engl., master degree in radiologic technology), prema načelima Bologna procesa će studentima osigurati:
  • sveobuhvatan kompleks novih spoznaja, znanja i vještina, koje predstavljaju logičnu nadogradnju na spoznaje i vještine stečene tijekom studiranja na prvom stupnju studija;
  • osposobiti ih za vođenje zdravstvenih timova i upravljanje procesima u zdravstvu;
  • osposobiti ih primjeni znanstvenog pristupa tijekom rada;
  • osposobiti ih primjeni načela radiološke tehnologije zasnovanog na dokazima tijekom rada i
  • osposobiti ih za stalno učenje, kao i stalno djelovanje u ulozi mentora i nastavnika.