Natječaj za Program razlikovnog modula

Rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na Program Razlikovnog modula


Raspored održavanja nastave za Program razlikovnog modula


Izvođenje nastave organizirat će se prema priloženom rasporedu. Način održavanja nastave bit će prilagođen epidemiološkoj situaciji.
Program Razlikovnog modula namijenjen je stručnim prvostupnicima koji namjeravaju nastaviti visoko obrazovanje na diplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Stručno vijeće SOZS-a svake godine utvrđuje kvote upisa pristupnika za razlikovni modul, visinu školarine i ostale uvjete te potom objavljuje natječaj za upis pristupnika u određeni razlikovni modul.

Uvjet za upis programa razlikovnog modula je završen odgovarajući stručni preddiplomski studij s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova, a po čijem završetku studentima nije omogućen nastavak studiranja na diplomskim sveučilišnim studijima.

Završetkom razlikovnog modula polaznik stječe potvrdu o položenim ispitima razlikovnog modula. Ova potvrda služi samo u svrhu upisa diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Upis na diplomski studij polaznicima koji uspješno završe razlikovni modul nije zajamčen, već ovisi o broju slobodnih upisnih mjesta, odnosno rang listi uspješnosti kandidata, do popune kvote.

Završetkom programa polaznik ne stječe automatski uvjete za upis na bilo koji drugi fakultet.
Završetkom razlikovnog modula ne stječe se akademski naziv ili stupanj.


Nakon završetka natječaja i odluke Povjerenstva za upis, bit će objavljena rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.

Pristupnici koji ostvare pravo upisa nakon završene natječajne procedure, upisuju se putem on-line upisnog lista koji će biti aktivan u terminima upisa.