Cilj Sustava osiguravanja kvalitete je uspostava institucijskih mehanizama zavrednovanje i promicanje kvalitete te za postizanje najviših standarda kvalitete u nastavnim, znanstvenim i istraživačkim aktivnostima, stručnim i administrativnim djelatnostima, upravljanju Odjelom i studentskom standardu na Odjelu, uz primjenu Standarda i smjernica zaosiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG,2015) Standarda zavrednovanje kvalitete sveučilišta i sastavnica sveučilišta u postupku reakreditacije visokihučilišta (AZVO, 2018.), kao i drugih dokumenata u skladu sa Strategijom razvoja Odjela i Sveučilišta u Splitu. Sustavom osiguravanja kvalitete upravlja Stručno vijeće koje osniva Odbor za unaprjeđenje kvalitete i Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete.

ČLANOVI ODBORA ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE:
1. izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević - predsjednica
2. prof. dr. sc. Davorka Sutlović - pomoćnica pročelnika Odjela za nastavu
3. prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman - pomoćnica pročelnika Odjela za znanost
4. Sonja Koren, prof. engl. i franc. jez., pred. - predstavnica nastavnika
5. dr. sc. Endica Radić Hozo - predstavnica administrativnog osobolja
6. izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević - predstavnica Vijeća za znanost
7. izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić - predstavnika vanjskih suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima
8. Ivanka Ercegović, bacc. med. techn. - predstavnica vanjskih suradnika; glavna sestra KBC Split
9. Daniela Lukić - studentica SOZS-a


POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE:
1. doc. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić - predstavnica studijskog smjera/programa Radiološka tehnologija
2. doc. dr. sc. Ivanka Marinović - predstavnica studijskog smjera/programa Fizioterapija
3. Rahela Orlandini, mag.med. techn., predavač - predstavnica studijskog smjera/programa Sestrinstvo
4. Diana Aranza, mag. med. techn., predavač - predstavnica studijskog smjera/programa Primaljstvo
5. doc. dr. sc. Esma Čečuk Jeličić - predstavnica studijskog smjera/programa Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
6. Jadranka Vrsalović, dipl. iur. - predstavnica nenastavnog osoblja
7. Marija Kulić, dipl. iur. - predstavnica nenastavnog osoblja
8. Ivan Mihaljević - predstavnik studenata
9. Leo Aličić, mag. rad. techn. - predstavnik vanjskih dionika


POVJERENIK ZA PRIMANJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA DOSTOJANSTVO ZAPOSLENIKA:
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević


KLJUČNI DOKUMENTI POSVEĆENI UNAPRJEĐIVANJU KVALITETE


Pravni akti Sveučilišta u Splitu

Temeljni akti SOZS-a

Nastava i ocjenjivanje studenata

Unaprjeđenje kvalitete

Strategija razvoja i akcijski planovi

Izvješća i planovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete

Izvješća o postupku unutarnje periodične prosudbe SOK-a na SOZS-u


VREDNOVANJA - Ankete Sveučilišta u Splitu

STUDENTSKE ANKETE

Vrednovanje cjelokupne razine studija na SOZS-u

Analiza vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi

Analiza uspješnosti studiranja


VREDNOVANJA - Ankete SOZS-a

Anketa o vrednovanju kvalitete nastavnog procesa od strane mentora kliničke prakse

Anketa za poslodavca o studentima koji su završili studije SOZS-a

Anketa o zadovoljstvu procesima mobilnosti studenata i nastavnika

Anketa o zadovoljstvu članova ALUMNI-a kvalitetom suradnje sa SOZS-om

Anketa o zadovoljstvu zaposlenika radom na SOZS-u