Raspored turnusa nastave za studente diplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2022./2023.:Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

1. godina
Upravljanje u zdravstvu
Ekonomika u zdravstvu
Informacijski sustavi u zdravstvu
Etika u zdravstvu
Didaktika i metodika nastave
Pedagogija
Upravljanje ljudskim resursima
Sustavi zdravstvenog osiguranja
Pravo pacijenta
Zdravstveno pravo
2. godina
Klinička farmakologija
Dijetetika
Zdravstvena njega
Teorija zdravstvene njege
Znanstveno-istraživački rad
Komunikacija i kliničke procjene
Kontrola i prevencija infekcija
Statistika u zdravstvu
Kontrola kvalitete u zdravstvu