Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Radiološka tehnologija za ak. god. 2022./2023.:
Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!