ERASMUS+ PROGRAM

Infografika Erasmus+ 2021-2027

Erasmus-1Erasmus-2Erasmus-3Erasmus-4Erasmus-5


Erasmus+ Vodič kroz program          
 Erasmus+ Programme Guide
 Information for Exchange Students
 Instructions for Erasmus+ Students coming to University of Split in the Academic Year 2022/2023
Instructions for making a Student Identity Card (X-card)
Form for Student Identity X-card
Katalog predmeta za preddiplomske studije/Course catalogues for undergraduate studies  
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti SOZS-a, prosinac 2021.   
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, svibanj 2013.
Odluka o dodatnim kriterijima SOZS-a za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja
u svrhu Erasmus održavanja nastave/stručnog usavršavanja
 
Upute studentima za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa
Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. (ljetni semestar) Natječajna godina 2021.


Anketa za dolazne/odlazne studente u okviru Erasmus+ programa/
Erasmus+ programme outgoing/incoming student satisfaction questionnaire
Anketa za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+programa
Erasmus+ programme incoming/outgoing teaching and non-teaching staff satisfaction questionnaireSPORAZUMI O SURADNJI

Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi Bilateralni sporazumi Članstvo u međunarodnim udrugama
Međuinstitucijski sporazum je  dokument koji omogućuje
mobilnost između dvije ili više ustanova visokog obrazovanja.
Osim međunarodne suradnje koju koordiniraju određeni programi
financirani izvana, Sveučilište u Splitu također surađuje na bilateralnoj
osnovi sa visokoškolskim institucijama.
Sveučilište u Splitu ostvaruje članstvo u više sveučilišnih
mreža i međunarodnih udruga:
Postoje dva modela međuinstitucijskih sporazuma:

  1. Suradnja sa programskim zemljama - ovaj model međuinstitucijskih sporazum potpisuju isključivo programske zemlje (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija, Srbija).
  2. Suradnja sa partnerskim zemljama - sporazum između visokog učilišta iz programske zemlje i partnerskog visokog učilišta iz određenih dijelova svijeta (zemlje u susjedstvu EU-a, Rusija, zemlje zapadnog Balkana, Latinska Amerika, Azija, afričke, karipske i pacifičke države).
Vrste sporazuma:
1. Memorandum o razumijevanju/Memorandum o suradnji: sklopljen
    za razdoblje od najviše 3 godine.

Bilateralni sporazum: zaključivanje ovog sporazuma sastoji se od
dvije faze:
  1. Pismo namjere: predradnja zaključivanja "Sporazuma o suradnji" u kojem se dogovara organizacija mobilnosti.
  2. Nakon toga je moguće zaključiti "Sporazum o suradnji", gdje se konkretnije i detaljnije utvrđuju angažmani na području suradnje i mobilnosti.
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)


EURO-MEDITERRANEAN NETWORK UNIVERSITIES (TETHYS)


ASSOCIATION OF UNIVERSITIES OF THE ADRIATIC-IONIAN AREA (UNIADRION)

ALPS-ADRIATIC RECTORS' CONFERENCE (AARC)

OBSERVATORY MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM
Lista potpisanih sporazuma po sastavnicama Sveučilišta u Splitu, dostupna je
OVDJE.
Lista potpisanih sporazuma - područje EU EUROPEAN UNIVERSITY FOUNDATION
Popis sporazuma u sklopu projekta ERASMUS+Ključna aktivnost 1 - Projekti
mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107) dostupni su na
OVDJE.
Lista potpisanih sporazuma - NON EU

Interni sporazumi
SGROUP - UNIVERSITIES IN EUROPE


Osoblje SOZS-a u sklopu ERASMUS+ mobilnosti može koristiti mobilnost između Sveučilišta i u sklopu SEA-EU alijanse čiji je popis dostupan na ovom linku: 
https://sea-eu.org/NATJEČAJI
Mobilnost studenata
Mobilnost sveučilišnih djelatnika
KA107 natječaji za dolazne studente i osoblje
Zaključeni Natječaji