Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Medicinsko laboratorijska dijagnostika za ak. god. 2022./2023.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!