Katalog predmeta, kompetencije i ishodi učenja - preddiplomski studiji

Katalog predmeta, kompetencije i ishodi učenja - diplomski studiji


Hodogram kontrole tijeka nastavnog procesaEvidencija održane nastave - upute i obrasci
ISVU
NASTAVNIČKI PORTAL
EDUPLAN
MERLIN
MoD
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od početka svog rada koristi ISVU - 
Informacijski Sustav Visokih Učilišta.
ISVU je mrežno orijentirani modularni informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s nastavom na visokim učilištima i praćenjem tijeka studiranja studenata, koji su propisani zakonskim aktima te statutima i pravilnicima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.
Srce razvija programsku podršku, osigurava rad i brine se za redovito funkcioniranje sustava ISVU.
Modul "Nastavnički portal" dostupan je OVDJE.

Za pristup nastavničkom portalu
svakom nastavniku je potreban AAI@EduHr elektronički identitet SOZS-a kojeg može
zatražiti od ISVU koordinatora SOZS-a.

Upute za rad s ovom aplikacijom dostupne su OVDJE.
EduPlan je aplikacija za upravljanje nastavnim planom koja podržava proces planiranja, realizacije i izvještavanja o održanoj nastavi.

Sve informacije vezane za raspored, predavaonice i nastavnike koji održavaju nastavu mogu se pronaći u ovoj aplikaciji.

Za pristup EduPlanu potreban je AAI@EduHr elektronički identitet SOZS-a.
Sustav za e-učenje Merlin omogućava nastavnicima, studentima i ustanovama u sustavu visokog obrazovanja izvođenje kolegija, koji se nalaze u redu predavanja pojedine ustanove, uz primjenu tehnologija e-učenja.

Za pristup nastavi i e-kolegijima potreban je AAI@EduHr elektronički identitet SOZS-a.
Sustav za e-učenje Moodle u društvu - MoD (Moodle Community) je sustav za e-učenje uspostavljen namijenjen podršci projektima e-učenja u zajednici i to prvenstveno onima koji su nastali ili su pokrenuti u okviru akademske zajednice. 

Sustav MoD mogu koristiti polaznici koji ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr.