Studij sestrinstva drugoga stupnja, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja magistra sestrinstva (engl., master degree in nursing) omogućit će edukaciju kadrova koji će biti osposobljeni djelovati kao rukovoditelji i upravljači u zdravstvenim procesima u različitim okvirima zdravstvenog sustava, koji će znati u praksi primjeniti skrb za bolesnika sukladno suvremenim znanstvenim dokazima, protokolima i smjernicama (engl., evidence-based nursing) te kadrove koji će suvereno moći sudjelovati u edukaciji prvostupnika i magistara sestrinske struke.