Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo
Tajnica Odjela i pomoćnica pročelnika Odjela za pravne poslove
Voditeljica Studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Voditeljica Službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Voditeljica Odsjeka za računovodstvene poslove
Zamjenik pročelnika Odjela i pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Pročelnica Odsjeka za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze
Pročelnik Katedre za sestrinstvo
Odsjek za primaljstvo
viši predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
Katedra za radiološku tehnologiju
Odsjek za fizioterapiju
Pročelnica Odsjeka za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za fizioterapiju
Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
viši predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Katedre za društveno – humanističke znanosti
Povjerenik za studente s invaliditetom
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Zamjenik pročelnice Odsjeka za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnik Katedre za primaljstvo
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
pomoćnik pročelnika Odjela za nastavu
zamjenik pročelnika Katedre za sestrinstvo
viši predavač
viši predavač
Zamjenica pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za temeljne medicinske znanosti
Katedra za društveno humanističke znanosti
viši predavač
Pomoćnica pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za društveno humanističke znanosti
Zamjenica pročelnice Katedre za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za sestrinstvo
Tajnica pročelnika Odjela
spec. med. mikrobiologije s parazitologijom
Katedra za preventivnu medicinu
dr.med., spec. psihijatar
Katedra za primaljstvo
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za primaljstvo
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnice Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za sestrinstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Služba za informatičko-računarske poslove
Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.
Uprava Tajnica Odjela i pomoćnica pročelnika Odjela za pravne poslove
Služba za zaštitu podataka
021 564 803
Poslovi koje obavlja tajnica Odjela:
 • rukovodi i usklađuje rad administrativnih službi Odjela,
 • prisustvuje sjednicama tijela uprave Odjela,
 • sudjeluje s pročelnikom i zamjenikom pročelnika u pripremanju sjednica Vijeća Odjela,
 • izrađuje ugovore o radu,
 • nadgleda postupak izbora nastavnika i suradnika koje obavlja Služba za kadrove,
 • sudjeluje u izradi izvješća i elaborata u dijelu koji se odnosi na funkcioniranje i rad službi Odjela;
 • po ovlaštenju pročelnika zastupa Odjel pred sudom, upravnim i drugim tijelima,
 • daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane Odjela s pravnim i fizičkim osobama;
 • daje pravna mišljenja iz područja radno-pravnih odnosa, izbora nastavnika i suradnika,
 • pomaže u rješavanju žalbi i pritužbi, zajedno sa voditeljicom referade i pomoćnikom pročelnika Odjela za nastavu,
 • prati i dovršava postupak akademskog priznavanja diploma stečenih u inozemstvu,
 • prati normativnu djelatnost i brine o usuglašavanju općih akata Odjela s važećim propisima i periodično se usavršava,
 • izrađuje nacrte općih akata,
 • obavlja pravne poslove koji se odnose na statusne promjene Odjela te poslove vezane za upis u sudski registar i upisnike državnih tijela,
 • vodi evidenciju korištenja godišnjih odmora zaposlenika,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Odjela,
 • za svoj rad odgovara pročelniku Odjela i zamjeniku pročelnika Odjela.Poslovi koje obavlja pomoćnik pročelnika Odjela za pravne poslove:
 • obavlja pravne poslove koji se odnose na statusne promjene Odjela te poslove vezane za upis u sudski registar i upisnike državnih tijela,
 • izrađuje opće akte i ugovore,
 • rukovodi i usklađuje rad Službe za kadrovske i opće poslove,
 • rješava molbe studenata u prvom stupnju,
 • sudjeluje u izradi izvješća i elaborata u dijelu koji se odnose na funkcioniranje i rad službi Odjela,
 • daje pravna mišljenja iz područja radno-pravnih odnosa, izbora nastavnika i suradnika,
 • daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane Odjela s pravnim i fizičkim osobama,
 • daje upravnim i stručnim tijelima mišljenje o nacrtima akata i pravna mišljenja o pitanjima iz djelatnosti rada Odjela,
 • prati normativnu djelatnost i brine o usuglašavanju općih akata Odjela s važećim propisima.