E-potvrda o statusu studenta i bez referade


Studenti mogu preko portala e-Građani brže i lakše doći do potvrde o studiranju.Također je moguće dobiti e-potvrdu o statusu studenta izravno na stranici ISSP.
Za prijavu su potrebni važeći AAI podatci.

Sustav omogućava izdavanje potvrde i za iduću akademsku godinu već od 1. srpnja (iako su službeni upisi obično tek u drugoj polovici sedmog mjeseca ili u rujnu). Ova mogućnost posebno je interesantna brucošima koji upis obično obavljaju već u srpnju.
Svi studenti imaju omogućenu prijavu putem elektroničkog identiteta sustava AAI@EduHr. Student nakon zahtjeva na svoje računalo preuzima potvrdu u PDF formatu. Potvrda sadrži osnovne matične podatke o studentu, njegovo matično visoko učilište, razinu studija (preddiplomski, diplomski, integrirani studij i sl.), podatke o vrsti studija (stručni ili sveučilišni) kao i akademsku godinu u koju je student upisan. Autentičnost potvrde može se i provjeriti unosom broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalazi na e-zapisu o statusu studenta.Osim toga, na svoju e-mail adresu ili u osobni pretinac možete dobiti i elektroničke verzije matične knjige, domovnice, rodnog lista, izvatka iz matice rođenih i radne knjižice.
Na istom mjestu možete provjeriti vjerodostojnost izdanog e-zapisa.
Također možete podnijeti i zahtjev za izdavanje uvjerenja da se protiv vas ne vodi kazneni postupak ili pak zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja.