Zahtjev za oslobađanje dijela vježbi na predmetu

Molimo upišite ime
Molimo upišite prezime
Molimo unesite broj mobitela studenta
Molimo unesite matični broj
Molimo unesite naziv predmeta

Razina studija

Molimo odaberite opciju
Molimo odaberite studijski program

Godina studija

Molimo odaberite opciju
Molimo unesite Matični broj

Obvezni privici (poželjan PDF format)

Zamolba za oslobađanje dijela vježbi na predmetu
Odabir datoteke

Molimo ubacite privitak
Potvrda odgovorne osobe u instituciji u kojoj je student stekao prethodno informalno obrazovanje
Odabir datoteke

Molimo ubacite privitak
Molimo ubacite privitak

Ispunjavanjem i potvrdom ovog obrasca jamčim kako su sve isprave koje dostavljam elektroničkim putem istovjetne izvornicima koje sam vlastoručno potpisao te jamčim da su svi podaci koji su uneseni u prijavu vjerodostojni.