Poštovani studenti,

u skladu s člankom 78. stavcima 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), od 1. ožujka 2023. godine nastupile su određene promjene u reguliranju prava iz studentskog standarda studenata, a odnose se na osobe u statusu redovitog studenta koje imaju zasnovan radni odnos, obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog zanimanja. 

U skladu s navedenim odredbama Zakona, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzima podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu studenata te pristupa prilagodbi izračuna prava studenata iz studentskog standarda.

Prava studenata koji imaju zasnovan radni odnos, obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja uređuju se kako slijedi:

Pravo na pokriće troškova prehrane studenata uređeno Pravilnikom o uvjetima i načinu
ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13, 8/14 I 113/22
Modifikacijom izračuna prava na pokriće troškova prehrane studenata, predmetno pravo obustavit će se automatizmom.
Obustavlja se subvencija troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te
kod privatnog stanodavca uređena Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/19)
Pri tome studenti smješteni u studentske i učeničke domove zadržavaju pravo nastavka stanovanja na temelju ostvarenog prava za akademsku godinu 2022./2023. uz uvjet potpunog pokrića novčanog iznosa stanovanja o vlastitom trošku.
Ostvarivanje prava na dodjelu državne stipendije na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (NN 110/22) i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 106/22) Provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenata.
Obrada prijava za ostvarivanje prava na potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (NN 23/15) Provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenata.


Studentima će informacija o njihovu radno-pravnom statusu biti vidljiva u Informacijskom sustavu studentskih prava kojemu je moguće pristupiti AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Sve navedene promjene ne odnose se na redovite studente koji rade na studentski ugovor posredstvom studentskih servisa.