Sukladno članku 2. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu raspisuje Natječaj za dodjelu nagrada i priznanja zaposlenicima, nastavnicima, vanjskim  suradnicima i ustanovama Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Prilikom svečane promocije studenata i dana Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, dodijelit će se nagrade i priznanja zaposlenicima SOZS-a, nastavnicima i drugim zaposlenicima kao i vanjskim suradnicima i ustanovama u sljedećim kategorijama:

 1. prvom autoru najboljeg rada – temeljem čimbenika odjeka časopisa u kojem je objavljen rad, a koji je nastao na SOZS-u samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama - u vidu plakete. Autor sam ističe ovu kandidaturu, uz podatke o citiranosti iz baze podataka prema izvješću iz knjižnice.
 2. autoru (autorima) najboljeg nastavnog teksta, na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost – u vidu pohvalnice
 3. nastavniku za izniman doprinos u stvaranju nastavne literature SOZS-a- na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost - u vidu plakete
 4. voditelju najuspješnijeg projekta u protekloj akademskoj godini – na prijedlog pročelnika SOZS-a ili samog voditelja projekta (prema broju objavljenih radova uz čimbenika odjeka časopisa) - u vidu plakete.
 5. nagrada za popularizaciju znanosti (poticanje međunarodne znanstvene suradnje, organizacija stručnih i znanstvenih skupova, popularno-znanstvenih predavanja, organizacija rada stručnih udruga, osmišljeni medijski istupi u popularizaciji znanosti - na prijedlog pročelnika SOZS-a - u vidu pohvalnice
 6. pojedincima (vanjskim suradnicima) ili ustanovama (nastavnim bazama) i umirovljenim zaposlenicima SOZS-a u protekloj godini za sveukupni doprinos razvoju i promicanju ugleda SOZS-a – na prijedlog pročelnika SOZS-a - u vidu plakete
 7. zaposleniku ili ustrojbenoj jedinici SOZS-a za iznimno postignuće u radu na SOZS-u- na prijedlog pročelnika SOZS-a - u vidu plakete
 8. jednom najbolje ocjenjenom nastavniku u znanstveno-nastavnom zvanju (prema rezultatu ankete koju provodi Sveučilište u Splitu)u vidu pohvalnice
 9. jednom najbolje ocjenjenom nastavniku iz reda nastavnih i suradničkih zvanja (prema rezultatu ankete koju provodi Sveučilište u Splitu)u vidu pohvalnice
 10. zaposleniku/icima koji su se umirovili u prethodnoj akademskoj godini u vidu pohvalnice

Prijedlozi se dostavljaju u Ured tajnice pročelnika SOZS-a, osobno ili elektroničkim putem, a sadrže:
 • ime i prezime predloženika (s obvezno navedenom e-mail adresom)
 • naziv radnog mjesta (i zvanje)
 • ustrojstvenu jedinicu ili ustanovu u kojoj je zaposlen
 • naznaka vrste nagrade ili priznanja za koje se predlaže
 • obrazloženje razloga za dodjelu nagrade ili priznanja
 • dokaz o navedenom.

Prijedlozi se prikupljaju do 15. ožujka 2023. na protokol SOZS-a, a konačnu Odluku donosi Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja do kraja ožujka 2023. godine.

Povjerenstvo pisanim (elektroničkim) putem obavještava nagrađene o točnom terminu uručenja nagrade.