Natječaj za upis na diplomske studije

Upute za upis na diplomske studije

Rang lista pristupnika nakon žalbenog roka i upute za upis na diplomske studije


Uvjeti upisa na diplomske studije SOZS-a:
  1. Završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva, Fizioterapije, Radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova.
  2. Završen preddiplomski stručni studij Sestrinstva, Fizioterapije, Radiološke tehnologije  s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA i RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.
  3. Prosjek ocjena s preddiplomske razine 4,00 i više.
  4. Prosjek ocjena s preddiplomske razine 3,00 i više s pisanom preporukom triju sveučilišnih nastavnika.
  5. Najmanje jedna godina rada na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama.

Rang lista pristupnika formira se temeljem prosjeka ocjena s preddiplomske razine i razlikovnog modula, ukoliko je pristupnik polaznik razlikovnog modula.

Ukoliko pristupnik temeljem rješenja o obavljanju pripravničkog staža trenutno isti obavlja te u trenutku mogućeg upisa na studij ima odrađenih 2/3 ukupnog trajanja pripravničkog straža, priznat će mu se uvjet pod rednim brojem 5 kao ispunjen jer je izvjesno kako će ga ispuniti u skorom narednom razdoblju. Ovaj kriterij će se primijeniti pod uvjetom da ostane upisnih mjesta nakon upisa pristupnika koji imaju najmanje jednu godinu rada na poslovima struke u odgovrajućim ustanovama.

Pristupnici koji ostvare pravo upisa nakon završene natječajne procedure, upisuju se putem on-line upisnog lista.