Promocija je svečano uručenje diplome o završenom studiju. Promociju se organizira u skladu s prostornim resursima i ranije dogovorenim obvezama nastavnika na Odjelu.
Troškove izdavanja i tiska diplome, dodatka diplomi te promocije snosi student, sukladno odluci Stručnog vijeća Odjela, a cijena uključuje izdavanje i tisak diplome, dodatka diplomi na hrvatskom i engleskom jeziku (diploma supplement), kapu i tuljak.
Studentu se diploma i dodatak diplomi mogu uručiti, na njegov zahtjev, prije promocije u žurnom postupku, uz naplatu troška definiranu Pravilnikom.


Svečana promocija studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu održat će se u srijedu 12. svibnja 2021. godine, u Zgradi tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35 u Splitu. 

Promovirat će se studenti koji su završili studij zaključno do 28. veljače 2021. godine.

Upute za uplatu troška promocije 

Mole se svi promoventi da putem on-line obrasca dostave potvrdu o uplati troška promocije i dokumente koji se prilažu u točku 6.1. dodatka diplomi (nagrade, priznanja, izvannastavne aktivnosti, mobilnost, praksa, summer school i radionice (domaće i međunarodne).