Izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Uprava Zamjenik Pročelnika Odjela
Uprava
Pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Dužnosti zamjenika pročelnika Odjela su:
  • zamjenjuje pročelnika Odjela u slučaju njegove odsutnosti, odnosno spriječenosti,
  • brine o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti Odjela,
  • brine o međunarodnoj suradnji Odjela,
  • brine o nastavi na studijima Odjela,
  • brine o praktičnoj nastavi studenata,
  • u suradnji s predstojnicima studija brine o izradi i organizaciji obrane završnih i diplomskih radova,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

Način izbora: Zamjenika pročelnika Odjela, na prijedlog pročelnika Odjela, bira Stručno vijeće, natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova svih članova Stručnog vijeća, na razdoblje od dvije godine i može biti izabran ponovno najviše dva puta uzastopce.
Pristupnik za zamjenika pročelnika Odjela može biti nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom zvanju, a koji sa Sveučilištem ima zaključen ugovor o radu s najmanje 25% punog radnog vremena, a iznimno nastavnik koji nema ovakav ugovor o radu.
Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo
Tajnica Odjela
Pomoćnica pročelnika Odjela za pravne poslove
Služba za zaštitu podataka
Tajnica pročelnika Odjela
Voditeljica studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Voditeljica službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Služba za informatičko-računarske poslove
Voditeljica odsjeka za računovodstvene poslove
Zamjenik Pročelnika Odjela
Pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Pročelnica Odsjeka za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze
Pročelnik Katedre za sestrinstvo
Zamjenica pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za sestrinstvo
predavač
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Pročelnik Katedre za primaljstvo
Odsjek za primaljstvo
predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
Katedra za radiološku tehnologiju
Odsjek za fizioterapiju
Pročelnica Odsjeka za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za fizioterapiju
Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za primaljstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Katedre za društveno – humanističke znanosti
Povjerenik za studente s invaliditetom
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Erasmus koordinator
asistent
Zamjenik pročelnice Odsjeka za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnice Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
predavač
Zamjenica pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
viši predavač
Pomoćnica pročelnika Odjela za nastavu
Pomoćnica pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije