Izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Uprava Zamjenik Pročelnika Odjela
Uprava
Pomoćnik Pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Dužnosti zamjenika pročelnika Odjela su:
  • zamjenjuje pročelnika Odjela u slučaju njegove odsutnosti, odnosno spriječenosti,
  • brine o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti Odjela,
  • brine o međunarodnoj suradnji Odjela,
  • brine o nastavi na studijima Odjela,
  • brine o praktičnoj nastavi studenata,
  • u suradnji s predstojnicima studija brine o izradi i organizaciji obrane završnih i diplomskih radova,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

Način izbora: Zamjenika pročelnika Odjela, na prijedlog pročelnika Odjela, bira Stručno vijeće, natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova svih članova Stručnog vijeća, na razdoblje od dvije godine i može biti izabran ponovno najviše dva puta uzastopce.
Pristupnik za zamjenika pročelnika Odjela može biti nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom zvanju, a koji sa Sveučilištem ima zaključen ugovor o radu s najmanje 25% punog radnog vremena, a iznimno nastavnik koji nema ovakav ugovor o radu.
V. d. pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo
Pročelnik Katedre za sestrinstvo
Tajnica Odjela
Pomoćnik pročelnika Odjela za pravne poslove
Služba za zaštitu podataka
Tajnica pročelnika Odjela
Voditeljica studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Referent u studentskoj službi
Voditeljica službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Služba za informatičko-računarske poslove
Voditeljica odsjeka za računovodstvene poslove
Zamjenik Pročelnika Odjela
Pomoćnik Pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Pomoćnik pročelnika Odjela za nastavu
Pročelnica Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze
Zamjenica pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za sestrinstvo
predavač
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
Zamjenik pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju
Pročelnik Katedre za fizioterapiju
Zamjenica pročelnika Odsjeka za fizioterapiju
Zamjenica pročelnika Katedre za fizioterapiju
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Zamjenica pročelnika Katedre za primaljstvo
predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Zamjenica pročelnice Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Katedre za društveno – humanističke znanosti
Povjerenik za studente s invaliditetom
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Erasmus koordinator
asistent
Katedra za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
viši predavač
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku