Misija
Misija Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija je uspostavljanje suvremenog edukacijskog sustava zasnovanog na jasno definiranim očekivanim ishodima studiranja (outcome-based education), kao i na znanstveno dokazanim spoznajama (evidence-based education). Stečena znanja, vještine i stavovi će omogućiti zdravstvenim radnicima da učinkovito odgovore na sve potrebe pacijenata i osiguraju im sigurnu, kompetentnu i etičnu zdravstvenu skrb.

Vizija
Sveučilišni studijski programi su modularno organizirani za sve godine i smjerove studija, sukladno načelima Bolonjske deklaracije. Nastavni planovi predmeta izrađeni su prema kvalifikacijskim standardima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira usklađenim s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Ishodni profil ovako osmišljenog programa je zdravstveni profesionalac sa širokom intelektualnom osnovicom koja omogućuje ispravno kliničko odlučivanje, koji raspolaže svim potrebnim kliničkim vještinama koje mu omogućuju samostalno izvršavanje svih procedura u svakodnevnoj praksi. Od niza novousvojenih stavova najvažnija je svijest o nužnosti cjeloživotnog učenja, etičkoj dimenziji profesije te služenju zajednici stalno unaprjeđujući kvalitetu života i zdravlja ljudi.