Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
Katedra za sestrinstvo
Pročelnik Katedre za sestrinstvo
Doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur
Katedra za sestrinstvo
Izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Katedra za sestrinstvo
Diana Aranza, mag. med. techn.
Katedra za sestrinstvo
predavač
Ante Buljubašić, mag. med. techn.
Katedra za sestrinstvo
predavač
Matea Dolić, mag. med. techn.
Katedra za sestrinstvo
predavač
Mario Marendić, mag. med. techn.
Katedra za sestrinstvo
predavač
Rahela Orlandini, mag. med. techn.
Katedra za sestrinstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za sestrinstvo
Mario Podrug, mag. med. techn., asistent
Katedra za sestrinstvo
asistent
Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
Katedra za primaljstvo
Doc. dr. sc. Fabijan Čukelj
Katedra za primaljstvo
Izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
Katedra za primaljstvo
Diana Aranza, mag. med. techn.
Katedra za primaljstvo
predavač
Ante Buljubašić, mag. med. techn.
Katedra za primaljstvo
predavač
Matea Dolić, mag. med. techn.
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za primaljstvo
Mario Marendić, mag. med. techn.
Katedra za primaljstvo
predavač
Rahela Orlandini, mag. med. techn.
Katedra za primaljstvo
predavač
Prof. dr. sc. Deni Karelović
Katedra za primaljstvo
Pročelnik Katedre za primaljstvo
Matea Dolić, mag. med. techn.
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za primaljstvo
Doc. dr. sc. Ivanka Marinović
Katedra za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za fizioterapiju
Doc. dr. sc. Dinko Pivalica
Katedra za fizioterapiju
Doc. dr. sc. Ana Poljičanin
Katedra za fizioterapiju
Doc. dr. sc. Jure Aljinović
Katedra za fizioterapiju
Zamjenik pročelnice Katedre za fizioterapiju
Prof. dr. sc. Stipan Janković
Katedra za radiološku tehnologiju
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Doc. dr. sc. Tihana Boraska - Jelavić
Katedra za radiološku tehnologiju
Doc. dr. sc. Maja Marinović - Guić
Katedra za radiološku tehnologiju
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Doc. dr. sc. Frane Mihanović
Katedra za radiološku tehnologiju
Mr.sc. Darijo Radović
Katedra za radiološku tehnologiju
viši predavač
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.
Katedra za radiološku tehnologiju
predavač
Doc. dr. sc Nada Bilopavlović
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Doc. dr. sc. Slavica Dajak
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Zamjenica pročelnice Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Doc. dr. sc. Esma Čečuk - Jeličić
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Ivana Franić, prof., asistent
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
asistent
Doc. dr. sc. Vanja Kaliterna
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Katedra za društveno humanističke znanosti
Pročelnica Katedre za društveno – humanističke znanosti
Doc. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela
Katedra za društveno humanističke znanosti
Doc. dr. sc. Ana Ćurković
Katedra za društveno humanističke znanosti
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Dr. sc. Željko Kovačević
Katedra za društveno humanističke znanosti
predavač
021 491 808
Sonja Koren, prof.
Katedra za društveno humanističke znanosti
predavač
021 564 817
Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.
Katedra za društveno humanističke znanosti
021 564 803
Prof. dr. sc. Stipan Janković
Uprava
Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Uprava
Zamjenik Pročelnika Odjela
Pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Uprava
Pomoćnica pročelnika Odjela za nastavu
021 564 801
Prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
Uprava
Pomoćnica pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
Uprava
Pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze
Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.
Uprava
Tajnica Odjela
Pomoćnica pročelnika Odjela za pravne poslove
021 564 803
Izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Uprava
Pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Tajnica Pročelnika
Tajnica pročelnika Odjela
021 564 800
Jadranka Vrsalović, dipl. iur.
Služba za sveučilišne studije
Voditeljica studentske referade
021 564 808
Anita Jukić, up. pravnik
Služba za sveučilišne studije
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
021 564 806
Jelena Blažević, bacc. oec.
Služba za sveučilišne studije
Voditeljica odsjeka
021 564 807
Jelena Saraga Ljoka, univ. bacc. philol. croat.
Služba za sveučilišne studije
Voditeljica odsjeka
Izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Služba za sveučilišne studije
Povjerenik za studente s invaliditetom
Marija Kulić, dipl. iur.
Služba za kadrovske i opće poslove
Voditeljica službe za kadrovske i opće poslove
021 564 805
Marica Pavić, struc. spec. oec
Odsjek za računovodstvene poslove
Voditeljica odsjeka za računovodstvene poslove
021 564 802
Matko Majić, dipl. ing. el.
Informatička služba
Služba za informatičko-računarske poslove
021 564 815
Diana Barić Krželj, prof. phil. et soc., dipl. bibl.
Knjižnica Odjela
Knjižničarka odjela
021 564 810