Sveučilišni odjel zdravstvenih studija organizacijski i kadrovski profiliran je u vrhunsku sveučilišnu instituciju za cjeloživotno učenje brojnih kako tradicionalnih tako i novih zdravstvenih profesija u našoj regiji i Republici Hrvatskoj. Tako je splitsko Sveučilište prvo u Republici Hrvatskoj po načelima prihvaćenog „Hrvatskog modela sveučilišnog obrazovanja zdravstvenih radnika“ ustrojilo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u potpunosti usklađen s najvišim europskim standardima visokog obrazovanja zdravstvenih radnika i uz poštivanje odredaba dokumenata vezanih za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao i obveze koje je RH kao država preuzela o njegovom referiranju prema Europskom kvalifikacijskom okviru. Sveučilišno obrazovanje se odvija po važećim dopusnicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te Senata Sveučilišta u Splitu.
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu na 54. sjednici Senata održanoj 16. 02. 2011. godine, a odluka glasi: ¨Donosi se Odluka o osnivanju Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija kao podružnica Sveučilišta u Splitu¨.