Sandra Marijan, mag. for. kem. mol. biol., održati će nastupno predavanje kao pristupnik u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, dana 11. rujna 2020. u 12 sati  u Zgradi Tri fakulteta, Ruđerea Boškovića 35, Split, u predavaonici F401.
Tema nastupnog predavanja je: "Katabolizam proteina i dušika iz aminokiselina".


nema rezultata...