Dr. sc. Mate Petričević, dr. med. održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija, dana 31. srpnja 2020. u 11 sati u knjižnici Klinike za kirurgiju KBC Split. Tema nastupnog predavanja je: „Povezanost antiagregacijske terapije i aktivnosti trombocita s rizikom krvarenja kod kardiokirurških bolesnika“.
nema rezultata...