Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo kako nam je omogućen pristup i rad sa
softverom za provjeru autentičnosti radova, PlagScan. Program omogućava
automatski pregled radova (studentskih seminarskih, završnih, diplomskih
radova) te daje postotak "plagiranja", odnosno udio rada koji je
doslovno ili djelomično preuzet iz drugih izvora, prikazujući pri tom
sve izvore i sve detalje. Pristup softveru imaju svi nastavnici, kao i
studenti te mu se pristupa korištenjem elektroničkih identiteta u
sustavu AAI@EduHr (korisničko ime i lozinka OZS maila).

Softveru se pristupa preko sljedećeg linka:
https://www.plagscan.com/unist_hr s AAI@EduHr identitetom.


nema rezultata...