Dr. sc. Ivana Marasović-Šušnjara, dr. med., održat će nastupno predavanje, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo, dana 18. listopada 2021. u 12 sati, u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split, u učionici F401, na IV. katu Zgrade. Tema nastupnog predavanja je: "Javnozdravstvene intervencije"
nema rezultata...