nema rezultata...
Obavještavaju se pristupnici Natječaja za upis u 1. godinu diplomskog studija Sestrinstva, Fizioterapije i Radiološke tehnologije o odgodi objave rang liste pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.

Rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu diplomskih studija Sestrinstva, Fizioterapije i Radiološke tehnologije u akademskoj godini 2022./23. objavit će se u srijedu 21. rujna 2022. godine nakon 13:00 sati.

Rang lista bit će objavljena pod brojem prijave pristupnika, a svi pristupnici dobit će putem e-maila obavijest o broju pod kojim je prijava zaprimljena te upute vezane za reguliranje upisa.