Objavljuje se rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na preddiplomske sveučilišne studije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, temeljem rezultata razredbenog ispita.


PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO - pristupnici od rednog broja 1 do 6 ostvarili su pravo upisa.
PREDDIPLOMSKI STUDIJ PRIMALJSTVO - pristupnici od rednog broja 1 do 5 ostvarili su pravo upisa.
PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJE - pristupnik pod rednim brojem 1 ostvario je pravo upisa.


PRAVO NA ŽALBU NA ISPRAVNOST PROVEDBE RAZREDBENOG POSTUPKA
Kandidat ima pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za upis u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste na web stranici visokog učilišta. Povjerenstvo za upis dužno je razmotriti prigovor kandidata u roku od 24 sata od njegova podnošenja.


UPUTE ZA UPIS 

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa trebaju pristupiti upisu u utorak 21. lipnja 2022. godine.

Upisna dokumentacija bit će navedena u dokumentu "Koraci za upis" koji će biti objavljen u ponedjeljak 20. lipnja 2022.,  nakon isteka žalbenog roka.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, trebaju pristupiti upisu putem on-line obrasca "On-line upisni list za upis u prvu godinu preddiplomskog studija" je se nalazi na poveznici http://ozs.unist.hr/online-upisi/prijave/on-line-upisni-list-za-upis-u-prvu-godinu-preddiplomskog-studija

Fotografije potrebne za izradu studentske iskaznice pristupnici su obvezni dostaviti osobno u Studentsku referadu do 24. lipnja 2022. godine.

Pristupnicima koji nisu ostvarili pravo upisa, dokumentacija će se vratiti putem pošte.


nema rezultata...