Odgađa se objava natječaja za prijavu Razredbenog postupka za upis u akademsku godinu 2022./23. do objave natječaja kojeg objavljuje Sveučilište u Splitu za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2022./2023.


nema rezultata...