Stalna povjerenstva

 1. Povjerenstvo za nastavu
 2. Etičko povjerenstvo
 3. Odbor za unaprjeđenje kvalitete
 4. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete
 5. Stegovno povjerenstvo
 6. Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje
 7. Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, razdoblja studija i prijelaza
 8. Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja
 9. Povjerenstvo za izdavačku djelatnostPovremena povjerenstva (formiraju se svake akademske godine ili po potrebi)

 • Povjerenstvo za upise – svake ak. god.
 • Privremeno povjerenstvo za rangiranje kandidata po natječaju za erasmus+ studijski boravak
 • Privremena povjerenstva za odabir ustanova kojima se može povjeriti izvođenje nastave (tzv. nastavne baze)