Kako pravilno napisati e-mail


Studenti SOZS-a obvezni su u komunikaciji s nastavnicima i administrativnim službama SOZS-a koristiti račun elektronske pošte koji im je dodijeljen prilikom upisa. Nastavnici, suradnici i administrativni djelatnici SOZS-a nisu obvezni uzimati u obzir elektronsku poštu studenata poslanu s drugih računa elektronske pošte.

Kako napisati e-mail (koraci):
  1. Napišite naslov odnosno predmet (subject) e-maila, koji treba biti kratak i jasan (kako bi se prepoznala važnost odgovaranja na e-mail).
  2. Nakon što upišete predmet poruke, poželjno je dodati i kraticu SOZS jer neki profesori kumulativno rade u više obrazovnih ustanova.
  3. Započnite Vašu poruku s izrazom poštovanja, sa standardnim pozdravnom „Poštovani/a“ ili „Poštovani profesore/profesorice“ ili „Poštovani gospodine/gospođo“.
  4. Pridržavajte se gramatičkih i pravopisnih pravila.
  5. Sadržaj neka bude sažet s naglašavanjem bitnog (tko, što, kada, gdje i kako). Cjeline u e-mailu odvojite tipkom ENTER.
  6. Pozdravna fraza ide u novi red: „Srdačan/lijep pozdrav“.
  7. Provjerite tekst prije konačnog slanja.
  8. Nemojte e-mail pisati velikim odnosno tiskanim slovima jer su digitalni ekvivalent vikanja.
  9. U rubriku „cc“ u e-mailu stavite kontakt osobe kojoj se taj e-mail prosljeđuje na znanje.