Tko može biti član Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog/diplomskog rada?

  • Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog/diplomskog rada čine mentor i dva nastavnika Odjela ili drugih visokoškolskih ustanova, koji sudjeluju u izvođenju nastave te imaju izbor znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje.
  • Preostali članovi Povjerenstva trebaju studentu dati suglasnost za sudjelovanje u radu Povjerenstva.
  • U Povjerenstvu za obranu završnog/diplomskog rada, barem jedan član Povjerenstva mora biti zaposlenik Odjela.
  • U slučajevima imenovanja sumentora, obvezni član Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog i diplomskog rada je mentor.
  • Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva.
  • U odsutnosti jednog od članova Povjerenstva, zamjenjuje ga bilo koji član Povjerenstva za završne i diplomske radove ili neki drugi nastavnik, zaposlenik Odjela, uz prethodnu suglasnost predsjednika Povjerenstva za završne i diplomske radove.